ANTALYA AVUKAT ALKAN HUKUK BÜROSU

alkan-hukuk-bürosu2015 yılında Avukat Ahmet Alkan tarafından Antalya Kepez 'de kurulan Alkan Hukuk Bürosu başta trafik kazalarından doğan tazminat hukuku, aile ve boşanma hukuku, ceza hukuku, gayrimenkul hukuku, sigorta ve tazminat hukuku konularında olmak üzere gerçek ve tüzel kişilere yönelik özel, güvenilir, doğru ve çözüm odaklı hukuki danışmanlık, avukatlık ve arabuluculuk hizmetleri vermektedir.

Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin sorun ve ihtiyaçları dâhilinde her gün değişen ve gelişen hukuki sorunlara, güncel, etkili ve sonuç odaklı çözümleri en hızlı şekilde sunan Alkan Hukuk Bürosu önüne gelen uyuşmazlıkları sadece dava yoluyla değil, sulh ve uzlaşma gibi alternatif yöntemleri de deneyerek çözüme kavuşturmakta, çeşitli koruyucu ve önleyici avukatlık tavsiyeleriyle müvekkillerini bilgilendirerek uyuşmazlığı daha ortaya çıkmadan önlemektedir.

Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini sunarken Alkan Hukuk Bürosu’nun en temel prensibi; vekil müvekkil ilişkilerini karşılıklı güven temelinde inşa etmektedir. Alkan Hukuk Bürosu avukatları, şahsi ve ticari hayata ilişkin sırların gizliliği ve bu bilgilerin özenle saklanması için gereken tedbirlerin alınması ve takip ettiğimiz işlerin tüm aşamalarında müvekkilin bilgilendirilmesine yüksek seviyede önem vermektedir.

Alkan Hukuk Bürosu önüne gelen hukuki bir sorunu tümüyle ele almakta ve en doğru çözüm yolunu tespit ederek neticelendirmektedir. Bunun için gerekli görülürse sorunun kaynaklandığı alanda uzman kişilerle işbirliği halinde çalışarak, her sorunu kendi alanına özel bilgi ve koşullar içinde ele alarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini sunmaktadır.

alkan-hukuk-bürosu-2Alkan Hukuk Bürosu olarak en temel amacımız vekâletname ile vekilliğini üstlenmiş olduğumuz müvekkillerimize en iyi ve kaliteli şekilde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunabilmektir. Bu hizmeti sunarken tüm müvekkillerimize aynı özen ve titizliği gösteriririz. Davanın veya işin maddi değeri farketmeksizin her müvekkilimizin işi bizim için eşit ve aynı derecede önemlidir. Dolayısıyla avukatlık hizmeti anlayışımızda güven, kalite ve özen esastır.

Alkan Hukuk Bürosu’nun en çok faaliyet gösterdiği hukuki danışmanlık ve avukatlık faaliyetlerimiz bakımından çalışma alanlarımız içerisinde ilk olarak Gayrimenkul Hukuku’ndan kaynaklanan; kamulaştırmasız el atma davaları, kamulaştırma davaları, tapu iptal ve tescil davaları sonrasında Sigorta ve Trafik hukuku’ndan kaynaklanan; ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları tazminatları son olarak da Boşanma Hukuku’ndan kaynaklı boşanma davaları yer almaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ HAKKINDA

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku bakımından mülkiyet hukukundan kaynaklı kamulaştırmasız el atma davaları, kamulaştırma davaları, bedel tespit davaları, tapu iptal ve tescil davaları, 2b kanunundan kaynaklı hak kayıplarının giderilmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin devamı süresince çıkan ihtilafların çözümü, ön alım davaları, ortaklığın giderilmesi davaları..

Boşanma ve Aile Hukuku bakımından anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, mal paylaşımı davası, velayet davası, nafaka arttırım davası, evliliğin iptali davaları, boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları, yabancı ülkelerde verilen boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi davası..

Sigorta ve Tazminat Hukuku bakımından sigorta sözleşmelerinden kaynaklı tazminat davaları, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazaları ve tazminat davaları, iş kazası neticesi oluşan kalıcı sakatlık ve tazminat davaları, hür tür haksız fiilden kaynaklı tazminat davaları, araç değer kaybı davaları, sigorta tazminatları için sigorta şirketlerine başvuru ve sonuçlandırılması, sigorta tahkim kurulu başvuruları..

İş Hukuku konusunda işçi alacaklarından doğan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai tazminatı işçi davaların yürütülmesi, işe iade davası, iş akdinin haklı nedenle feshi, ihtarname ve ibraname hazırlanması, ölümlü iş kazasından kaynaklı destekten yoksun kalma, maddi tazminat ve manevi tazminat davası, ölümlü iş kazasından kaynaklanan ceza davası..

Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Mahkemesi ve asliye ceza mahkemesi görev alanına giren davalar, sanık müdafi ve müşteki vekili olunması, suç duyurusunda bulunma, tutuklama kararına itiraz, dolandırıcılık suçu, gasp, hırsızlık suçu, yaralama, güveni kötüye kullanma, örgütlü suçlar, uyuşturucu suçları, mal, suçlar, tehdit ve hakaret davaları..

Hukuki Danışmanlık konusunda hukuki konularda yazılı veya sözlü danışmanlık, her türlü sözleşme hazırlanması, mevcut sözleşmelerin uygulanması ve tetkiki, yeni çıkan kanunlar hakkında bilgilendirme, üçüncü kişilerle yapılan müzakere görüşmelerine katılma gibi sorun önleyici ve koruyucu hukuk hizmetleri sunmak..