Göç Ve Mülteci Hukuku

Antalya Göç ve Mülteci Avukatı

Antalya göç ve mülteci avukatı, göç hukuku, mülteci hukuku ve uluslararası hukuk alanlarında uzmanlık, yetkinlik ve deneyim sahibi hukukçudur. Antalya göç ve mülteci avukatı, anılan hukuk alanlarından doğan hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuk temsil & danışmanlık vermek suretiyle müvekkillerinin hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşamasını önler.

Göç ve Mülteci Avukatı Kimdir, Ne İş Yapar?

Göç ve mülteci avukatı, göç ve mülteci hukukuna ilişkin edindiği bilgi, birikim ve sahip olduğu deneyimi, göçmenler, mülteciler, sığınmacılar ve yabancı uyruklu kişilerin yararına tahsis etmek suretiyle mesleğini icra eder. Uluslararası hukuk ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde göçmenlerin, sığınmacıların, yabancı uyruklu kişilerin hukukunu mahkemeler nezdinde müdafaa eder.

Ahmet Alkan Hukuk Bürosu Antalya Göç ve Mülteci Avukatı Hizmetleri

Göç ve mülteci hukukunun inceleme ve düzenleme alanına giren hukuki meselelerde hak, menfaat ve zaman kaybı yaşanmaması adına, esasa ve usule ilişkin kurallara riayet etmek ve hatalı veya ihmali işlemlerden kaçınmak gerekir. Dolayısıyla, göç ve mülteci hukukunda yetkinlik ve uzmanlık sahibi bir avukattan yardım almak, doğru ve sağlıklı olan yaklaşımdır.

Alkan Hukuk & Danışmanlık göç ve mülteci hukuku, yabancılar hukuku ve uluslararası hukuk özelinde; İngilizce, Almanca, Rusça, ve Arapça dillerine hakim avukatları sayesinde müvekkilleri ve danışanları ile doğrudan iletişim kurmakta; müvekkil ve danışanlarının ana dilinde hukuki yardım almasına olanak tanımaktadır. Öte yandan, bahse konu diller dışında ise tercüman ve danışmanlarla iş birliği yaparak, müvekkillerine etkili, dinamik, sağlıklı ve çözüm odaklı hukuk desteği sunabilmek için multi disipliner bir yaklaşımla hizmet vermektedir.

Ahmet Alkan Hukuk Bürosu göç ve mülteci avukatları, göç ve mülteci hukuku, yabancılar hukuku ve uluslararası hukuk çerçevesinde hukuki danışmanlık & temsil hizmeti sağlar. Sahip olduğu bilgi, birikim, hukuki müktesebat ve deneyimi kullanarak, müvekkillerinin ve danışanlarının hakkını ve menfaatini gözetir. Antalya göç ve mülteci avukatı gereksinimine yanıt veren Ahmet Alkan Hukuk Bürosu;

 ⇒ Mavi Kart sahiplerinin tekrar Türk vatandaşlığına geçme işlemleri,

 ⇒ Yabancılara yönelik hukuk danışmanlığı,

 ⇒ Taşınmaz satın almak suretiyle Türk vatandaşlığı,

 ⇒ İkamet yoluyla Türk vatandaşlığı,

 ⇒ Aile ikamet izni,

 ⇒ Kısa dönem ikamet izni,

 ⇒ Tedavi amaçlı ikamet izni,

 ⇒ Öğrenci ikamet izni,

 ⇒ Uzun dönem ikamet izni,

 ⇒ Yabancıların Türkiye’den ev ve arazı alması işlemleri,

 ⇒ Yabancı dernek ve vakıfların Türkiye’de temsilcilik ve şube açması,

 ⇒ İkamet izni başvurusu reddine karşı başvurular,

 ⇒ Mavi kart başvurusu ve işlemleri,

 ⇒ Tanıma – Tenfiz davaları takibi,

 ⇒ Çalışma izni başvurusunun reddine karşı başvurular,

 ⇒ Yabancıların çalışma izni iptaline karşı başvurular,

 ⇒ Yabancıların oturma izni iptaline karşı başvurular,

 ⇒ Yabancıların Türkiye’de şirket kurması işlemleri,

 ⇒ Yabancı şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu aşması işlemleri,

 ⇒ Yabancı şirketlerin Türkiye’de şube açması işlemleri,

 ⇒ İnsani ikamet izni başvuruları ve takibi,

 ⇒ Yabancıların banka hesabı açması işlemleri,

 ⇒ Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı

 ⇒ Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı,

 ⇒ Deport kararına karşı başvurular,

 ⇒ Yabancı tahdit kodları ve kodun kaldırılması davası takibi,

 ⇒ Vize ihlallerine karşı hukuk yardımı,

 ⇒ İl Göç Müdürlükleri nezdinde başvuru, itiraz ve işlem takibi,

 ⇒ Geri Gönderme Merkezi nezdinde dosya inceleme ve hukuk danışmanlığı,

 ⇒ Turkuaz Kart çerçevesinde hukuk yardımı,

 ⇒ BM Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi kapsamında hak ihlallerine karşı hukuki başvuruların yapılması ve takibi,

 ⇒ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde hak ihlallerine karşı hukuki başvuruların yapılması ve takibi,

 ⇒ İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne başvuru ve takibi,

 ⇒ Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında hak ihlallerine karşı hukuki başvuruların yapılması ve takibi,

 ⇒ Geçici koruma altındaki yabancılara ilişkin bilumum hukuksal meseleye ilişkin hukuk yardımı,

 ⇒ Uluslararası İşgücü Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıkların çözümü,

 ⇒ Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun çerçevesinde hukuk danışmanlığı & temsil

 ⇒ Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinlerine ilişkin iş ve uyuşmazlık takibi,

 ⇒ Uluslararası koruma başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin çalışmasına ilişkin iş ve uyuşmazlık takibi,

 ⇒ Mülteciler ve geçici koruma altına alınanların evlenme ve çocuklarının tanınması sürecinde danışmanlık ve iş takibi,

 ⇒ Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde hukuki başvuruların yapılması ve takibi,

 ⇒ Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında bilumum hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve dava takibi,

 ⇒ Uluslararası koruma başvuru işlemleri,

 ⇒ Uluslararası koruma statü sahiplerine ilişkin hukuk danışmanlığı & takip,

 ⇒ Geçici koruma ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik belgesi başvuru, iş ve işlem takibi,

 ⇒ BMMYK kayıt belgesi başvuru ve takibi,

 ⇒ BMMYK sığınmacı belgesi başvuru ve takibi,

 ⇒ BMMYK mülteci belgesi başvuru ve takibi

 ⇒ Vatansız kişi kimlik belgesi başvuru ve takibi, vatansız kişilere yönelik hukuk danışmanlığı,

 ⇒ Yabancıların ikamet iznine ilişkin iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarında hukuk danışmanlığı & temsil,

 ⇒ Yabancıların çalışma iznine ilişkin iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarında hukuk danışmanlığı & temsil,

 ⇒ Yol iznine ilişkin iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarında hukuk danışmanlığı & temsil,

 ⇒ Şartlı mülteci statüsüne ilişkin iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarda hukuk danışmanlığı & temsil,

 ⇒ Uluslararası koruma başvurusunun reddi kararına karşı başvurular,

 ⇒ Yabancıların Göç İdaresi Genel Müdürlüğü nezdinde iş ve işlemlerinin takibi,

 ⇒ Uluslararası koruma başvurusu hakkında olumsuz karar verilen kişi hakkında alınan sınır dışı ve terke davet kararına karşı itiraz başvuruları,

 ⇒ Uluslararası koruma başvurusunun reddi kararına müteakip kişi hakkında düzenlenen sınır dışı ve idari gözetim kararına karşı itiraz başvuruları,

 ⇒ YUKK md.77’ye istinaden verilen uluslararası koruma başvurusunun geri çekilmiş sayılması kararına karşı itiraz başvuruları,

 ⇒ YUKK md.77’te istinaden verilen uluslararası koruma başvurusunun geri çekilmiş sayılması kararından sonra yasal itiraz süresinin tamamlanmasına müteakip düzenlenen sınır dışı kararına itiraz başvuruları,

 ⇒ YUKK md.54/1 çerçevesinde verilen sınır dışı tebliğ kararına karşı hukuki başvurular,

 ⇒ İdari gözetim uzatma kararına karşı itiraz başvuruları,

 ⇒ Kabul edilemez başvuru kararına karşı itiraz yolu,

 ⇒ Geçici koruma statüsünün iptal kararına karşı itiraz yolu,

 ⇒ Mülteci başvuruları çerçevesinde hukuk desteği,

 ⇒ Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru.

Konularında hukuki temsil & danışmanlık hizmeti vermektedir. Göç ve mülteci hukuku çerçevesindeki işler, uluslararası hukuk mevzuatına hakimiyet gerektirir. Dolayısıyla, anılan hukuki işlerde hak ve menfaat kaybı yaşanmaması için göç ve mülteci hukukunda deneyimli, uzman ve yetkinlik sahibi bir avukatın yardımına başvurulması faydalı olacaktır.

Antalya göç ve mülteci avukatı, göç hukuku, mülteci hukuku ve uluslararası hukuk alanlarında uzmanlık, yetkinlik ve deneyim sahibi avukattır.

Antalya Göç ve Mülteci Avukatı İletişim Bilgileri

Göç ve mülteci hukukuna dair hukuksal meselelerde müvekkili ve danışanın faydasına hizmet vermek suretiyle hukukunu ve menfaatini gözeten Antalya göç ve mülteci avukatı, iş takibini hassasiyet ve ciddiyetle sağlar. Göç ve mülteci hukuku işlerinde avukat yardımına başvurmak şart olmamakla beraber, telafisi zor ve zaman zaman imkansız kayıplar yaşanmaması için avukat yardımı almak, oldukça önemlidir.

Antalya Göç ve Mülteci Avukatı İletişim Bilgileri
Telefon +90 242 242 1 242
WhatsApp +90 532 262 42 42
E – Posta info@ahmetalkan.av.tr
Adres Emek Mahallesi Yeşilırmak Caddesi Aksu Plaza 5/4 Kepez/ANTALYA

Göç ve Mülteci Avukatı Ücretleri

Göç ve mülteci avukatı ücretleri, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen tutarlardan az olmamak kaydıyla, avukatın başarısı, uzmanlığı, deneyimi ve avukat yardımına konu edilen işin özellikleri dikkate alınarak belirlenir. Bu nedenle, göç ve mülteci avukatı ücretleri hakkında net bilgi için avukat ile iletişim görmek daha sağlıklı olacaktır.

Antalya Göç ve Mülteci Avukatı Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Antalya göç ve mülteci avukatı ücretlerinin nasıl belirlendiği merak konusudur. Avukatlık ücreti belirlenirken, avukat yardımına konu edilen hukuki işin avukata getireceği iş yüküne, avukatın mesleki yetkinliği ve başarısına dikkat edilerek, ilgili iş hakkında asgari ücret tarifesinde öngörülen tutardan az olmamak kaydıyla ücret hakkında avukat ve müvekkil serbestçe anlaşır.

Antalya Göç ve Mülteci Avukatı Ücretleri Ne Zaman Ödenir?

Antalya göç ve mülteci avukatı ücretinin ne zaman ödeneceği de araştırılan, merak edilen hususlar arasındadır. Avukatlık ücreti üzerinde karar kılındıktan sonra, avukat ve müvekkil ücretin ne zaman ve nasıl ödeneceği hususunda yine kendi aralarında anlaşma sağlayabilir. Zira, istisna işler hariç, avukatlık ücretinin ödenme zamanı tarafların serbest iradesine bırakılmıştır.

Göç ve Mülteci Davaları Masrafı Ne Kadardır?

Göç ve mülteci hukukunun, oldukça kapsamlı ve hacimli bir hukuk dalı olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda, göç ve mülteci hukukundan doğan davaların tamamı için genel bir dava masrafından söz edilemeyeceğini, her bir dava özelinde ayrı bir masraf (başvuru harcı, vekalet harcı, peşin harç, gider avansı, vekalet pulu vb.) değerlendirmesi yapılması gerektiğini de belirtebiliriz.

Göç ve Mülteci Davaları Ne Kadar Sürer?

Göç ve mülteci davalarının süresine etkide bulunan çok sayıda ve çeşitli faktör mevcuttur. Davanın uzman ve deneyimli bir avukat yardımıyla takip edilip edilmediği, mahkemenin iş yükü vs. çeşitli faktörler, dava süresine doğrudan etki eder. Ancak, özelikle belirtmekte fayda var ki, davanın yetkin ve başarılı bir avukat yardımıyla yürütülmesi, sürecin çok daha kısa sürede tamamlanması adına son derece önemlidir.

Göç ve Mülteci Avukatı Tutmak Zorunlu mu?

Göçmenlerin ve mültecilerin tarafı olduğu davaların büyük çoğunluğunda avukat ile temsil edilmek şart değildir. Bu bakımdan, avukat yardımı almadan da dava takibi yapılabilir. Ancak, davanın avukat ile temsil olunmadan takip edilmesi, bilhassa usul ve esasa ilişkin ihmali ve hatalı işlemler nedeniyle telafisi zor, hatta çeşitli hallerde imkansız hak kayıplarına zemin hazırlar.

Antalya’da En İyi Göç ve Mülteci Avukatı Nasıl Bulunur?

Göç ve mülteci avukatının, kendisi için “en başarılı”, “en iyi” şeklinde sıfatlarla tanımlaması, mesleki etik bakımından doğru değildir. Ancak, avukatlık mesleğini en iyi şekilde yapmaya özen gösteren, mesleki görevlerini eksiksiz ve kusursuz yerine getirmeye çalışan, kendisine tevdi edilen işi hassasiyetle icra etmek adına titiz bir çalışma sarf eden her avukat için başarılı ve iyi bir avukat olduğu söylenebilir.

Antalya’da en iyi göç ve mülteci avukatı bulunabilmesi adına, avukat tercihinde dikkat edilmesi yararlı birkaç kriterden söz etmek gerekirse;

 → Müvekkili ve danışanına karşı yüksek empati ile yaklaşması,

 → Gerek özel hukukun gerekse kamu hukukunun sınırlarına giren, bu nedenle son derece kapsamlı ve hacimli bir hukuk disiplini olan göç ve mülteci hukukunda yetkinlik, deneyim ve uzmanlık sahibi olması,

 → Müvekkili ve danışanına karşı; özel yaşam, inanç, ideolojik görüş, cinsel kimlik, cinsel yönelik, sosyal ve ekonomik statü gibi kriterlere göre farklı bir yaklaşım benimsememesi,

 → Mesleği gereği müvekkilinden edindiği bilgilerin sır niteliği taşıdığının ve mahremiyetinin bilincinde olması,

 → Hukuki bakımdan etkili, stratejik ve güçlü yol haritaları oluşturabilmesi,

 → Dinamik, şeffaf ve dürüst bir iletişim kurabilmesi,

 → Tevdi edilen dosyaya ilişkin kısa sürede ve en verimli sonuç verecek biçimde hizmet sunabilmesi.

Antalya’da en iyi göç ve mülteci avukatı, müvekkili ve danışanının hak ve menfaat dengesini gözetmek ve yardımına konu somut dosyaya ilişkin uyuşmazlığın en kısa sürede ve arzu edilen yönde sonuçlanması gayesiyle mesleğini icra eder. Göç ve mülteci avukatı Antalya il sınırları içinde ihtiyaç duymanız durumunda Baro Levhası yardımıyla göç ve mülteci avukatları ile irtibat kurabilirsiniz.

Antalya Barosu’na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra eden hukukçulara dair iletişim bilgiler, Antalya Baro Levhası yardımıyla öğrenilebilir. Dolayısıyla, söz konusu levha üzerinden Antalya göç ve mülteci avukatı iletişim bilgilerine ulaşılabilir. Ancak, bu yöntemle hangi avukatın uzman, deneyimli ve başarılı olduğunu öğrenmek mümkün değildir. Bu itibarla, ilgili avukattan randevu almak ve bizzat görüşmek, avukat hakkında bilgi sahibi olunması adına en doğru yaklaşım olacaktır.

Antalya Göç ve Mülteci Avukatı Hangi Mahkemelerde Hizmet Verir?

Antalya göç ve mülteci avukatının hizmet verdiği mahkemeler, avukat yardımına konu edilen hukuki uyuşmazlığın vasfına göre farklılık gösterir. Zira, göç ve mülteci hukukundan doğan davalar çok çeşitlidir. Her bir dava için görevli ve yetkili yargı organında değişiklik söz konusu olabilir. Bu bakımdan, ancak somut dosya değerlendirildikten sonra görevli ve yetkili mahkeme tespit edilebilir.

Antalya Göç ve Mülteci Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Ahmet Alkan Hukuk bürosu, Antalya göç ve mülteci avukatı çerçevesinde müvekkilleri ve danışanlarının hak ve menfaatini etkili ve sonuç odaklı bir şekilde savunmak, somut dosyaya dair hukuki proses zarfında çok yönlü, kapsamlı, titiz ve özenli bir çalışma sarf etmek, sürecin beraberinde getireceği hukuki güçlüklere dair dürüst, güvenilir, çözüm odaklı bir biçimde temsil & danışmanlık vermek hizmetlerini yerine getirir.

Antalya göç ve mülteci avukatı müvekkilinin opsiyonlarını, karşı karşıya kalabileceği müspet – menfi sonuçları, olası riskleri ve sonuçları şeffaf ve dürüstçe ifade eder. Müvekkilinin taleplerini, beklentilerini ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak, olumlu sonuca en kısa sürede ulaşılması için nasıl bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu tespit ederek, iş ve işlemlerin takibini eksiksiz sağlar.

Göç ve Mülteci Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Göç ve mülteci avukatı, müvekkilini, hukukun imkan sunduğu haklara ilişkin doğru bir şekilde bilgilendirir; mevcut dosya özelinde yol haritası belirleyerek müspet sonuca ulaşılması adına ciddi ve hassas bir çalışma sarf eder. Bu süreç çerçevesinde yapılması ve yapılamaması gereken davranışlara dair öneri ve ikazlarda bulunmak suretiyle hak ve menfaat kayıplarına engel olur.

Switch The Language
Whatsapp 1