Hakkımızda

Avukat Ahmet ALKAN tarafından 2015 yılında Antalya’da kurulan ALKAN Hukuk Bürosu, hukuksal ilişkilerin düzenlenmesi, bilumum hukuki problem ve uyuşmazlığın hakkaniyet ve adalete yaraşır biçimde çözümlenmesi ve hukuk düzeninin öngördüğü kuralların eksiksiz uygulanmasını, her düzeyde yargı organları, resmi ve özel kişi, hakemler, kurul ve kurumlar nezdinde temin etmek gayesiyle; hukuksal bilgi ve deneyimini adaletin hizmetine ve müvekkillerinin faydasına tahsis etmek suretiyle hizmet vermektedir.

ALKAN Hukuk Bürosu, hukukun kendini yenileyen, güncelleyen ve dinamik bir disiplin olduğu ve değişen koşullara uyum sağladığı gerçeğinden hareketle, Türk ve yabancı uyruklu müvekkillerinin ulusal ve uluslararası hukuki meseleleri ve gereksinimlerine karşı efektif, stratejik, sürdürülebilir ve sonuç odaklı çözümler geliştirmekte; geliştirilen çözümleri yetkin ve deneyimli avukatları marifetiyle, ivedilikle, özen ve ciddiyetle tatbik etmektedir.

Kurumsallığı, tecrübeli avukat kadrosu ve ilkesel hizmet anlayışı ile hizmet veren ALKAN Hukuk Bürosu, kendisine tevdi edilen dosya özelinde, müvekkilinin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çözüm haritası belirlemekte; bu çerçevede, müvekkil hak ve menfaatini gözetmek kaydıyla yargısal çözüm yollarına müracaat etmektedir. Yalnızca dava yoluyla değil; sulh ve uzlaşma gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine de başvurmaktadır.

Hukukun üstünlüğüne saygı esasına dayalı olarak Antalya’da kurulan ALKAN Hukuk Bürosu, faaliyet hayatına başladığı günden itibaren, yasalarla tanzim edilmiş sınırlar çerçevesinde hak ve özgürlüklerin yargı önünde müdafaa edilmesi ve sağlanması görevini, müvekkillerinin hak – menfaat – maddiyat – zaman dengesini gözetmek suretiyle, adaletin sağlanmasına hizmet eder nitelikte icra etmektedir.

Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini sunarken Alkan Hukuk Bürosu’nun en temel prensibi; vekil müvekkil ilişkilerini karşılıklı güven temelinde inşa etmektedir. Alkan Hukuk Bürosu avukatları, şahsi ve ticari hayata ilişkin sırların gizliliği ve bu bilgilerin özenle saklanması için gereken tedbirlerin alınması ve takip ettiğimiz işlerin tüm aşamalarında müvekkilin bilgilendirilmesine yüksek seviyede önem vermektedir.

Alkan Hukuk Bürosu önüne gelen hukuki bir sorunu tümüyle ele almakta ve en doğru çözüm yolunu tespit ederek neticelendirmektedir. Bunun için gerekli görülürse sorunun kaynaklandığı alanda uzman kişilerle işbirliği halinde çalışarak, her sorunu kendi alanına özel bilgi ve koşullar içinde ele alarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini sunmaktadır.

Switch The Language
Whatsapp 1