İlkelerimiz

İlkelerimiz

Alkan Hukuk Bürosu olarak mesleki karakterimizi, inanmış olduğumuz değer ve ilkeler ile geliştirmemizin Müvekkil-Vekil ilişkilerine de olumlu etki ettiğini görüyoruz. Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi, sıkı sıkıya bağlı olduğumuz ve ödün vermediğimiz prensiplerimizi göz önüne alarak geliştiriyor ve yeniliyoruz.

 ⇒ Müvekkilin başarıyla temsili ve etkin bir biçimde danışmanlık hizmeti sağlanabilmesi için mesleki yeterliliğe hassasiyet göstermek.

 ⇒ Müvekkilin sunduğu bilgileri – özel şahsi bilgiler ve çok değerli ticari sırlar gibi – güven ve gizlilik içinde taşımak.

 ⇒ Avukatlık ücretini açıkça beyan etmek; ücrette adil ve makul olmak, hukuk ve meslek kurallarıyla çelişmemek.

 ⇒ Avukatlık mesleğinin itibarını ve toplum tarafından mesleğe duyulan güveni sarsıcı davranışlarda bulunmamak.

 ⇒ Çıkar çatışmasını engellemek amacıyla, aralarında uyuşmazlık bulunan ya da ihtilaf çıkması muhtemel olan konularda iki ayrı müvekkile hizmet vermemek.

 ⇒ Hukukun üstünlüğüne saygı duymak ve adaletin adilane yönetimine hizmet etmek.

 ⇒ Dürüstlük ve şeffaflık çerçevesinde müvekkile sadakat.

 ⇒ Bağımsızlık ve tarafsızlık.

Switch The Language

Avukatlık hizmeti sunarken tüm müvekkillerimize aynı özen ve titizliği gösteriririz. Davanın veya işin maddi değeri farketmeksizin her müvekkilimizin işi bizim için eşit ve aynı derecede önemlidir. Dolayısıyla avukatlık hizmeti anlayışımızda güven, kalite ve özen esastır.

ADRES

Emek Mahallesi Yeşilırmak Caddesi Aksu Plaza 5/4 Kepez/ANTALYA

TELEFON

+90 242 242 1 242
+90 532 262 42 42

FAKS

+90 850 393 89 72

E-MAIL

info@ahmetalkan.av.tr

Whatsapp 1