İlkelerimiz

Alkan Hukuk Bürosu olarak mesleki karakterimizi, inanmış olduğumuz değer ve ilkeler ile geliştirmemizin Müvekkil-Vekil ilişkilerine de olumlu etki ettiğini görüyoruz. Kurumsal yapımızı ve çalışma sistemimizi, sıkı sıkıya bağlı olduğumuz ve ödün vermediğimiz prensiplerimizi göz önüne alarak geliştiriyor ve yeniliyoruz.

⇒ Müvekkilin başarıyla temsili ve etkin bir biçimde danışmanlık hizmeti sağlanabilmesi için mesleki yeterliliğe hassasiyet göstermek.

⇒ Müvekkilin sunduğu bilgileri – özel şahsi bilgiler ve çok değerli ticari sırlar gibi – güven ve gizlilik içinde taşımak.

⇒ Avukatlık ücretini açıkça beyan etmek; ücrette adil ve makul olmak, hukuk ve meslek kurallarıyla çelişmemek.

⇒ Avukatlık mesleğinin itibarını ve toplum tarafından mesleğe duyulan güveni sarsıcı davranışlarda bulunmamak.

⇒ Çıkar çatışmasını engellemek amacıyla, aralarında uyuşmazlık bulunan ya da ihtilaf çıkması muhtemel olan konularda iki ayrı müvekkile hizmet vermemek.

⇒ Hukukun üstünlüğüne saygı duymak ve adaletin adilane yönetimine hizmet etmek.

⇒ Dürüstlük ve şeffaflık çerçevesinde müvekkile sadakat.

⇒ Bağımsızlık ve tarafsızlık.

Switch The Language
Whatsapp 1