Aile ve Boşanma Hukuku

Antalya Boşanma Avukatı

Antalya boşanma avukatı, boşanma hukukunun inceleme ve düzenleme alanına giren hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki temsil & danışmanlık hizmeti verir. Antalya boşanma avukatı, aile ve boşanma hukukuna ilişkin bilgi, birikim ve deneyimini danışanlarının ve müvekkillerinin yararına eder. Hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşanmaması adına özenli, titiz, kapsamlı ve çok yönlü bir hizmet sunar.

Antalya boşanma avukatı, özel hukuk karakterli bir hukuk disiplini olan aile ve boşanma hukukunda uzmanlık, deneyim ve yetkinlik sahibidir. Hukuki yardımına başvuran kişilerin hukukunu müdafaa eden boşanma avukatı, temsil ettiği ve danışmanlık sağladığı kişilerin hak ve menfaat dengesini gözeterek, somut hukuki işin arzu edilen yönde sonuçlanmasına hizmet eder.

Boşanma Avukatı Kimdir, Ne İş Yapar?

Boşanma, eşler sağ iken, hukuk düzeninin öngördüğü bir sebebe dayanarak, eşlerden birinin açacağı dava neticesinde evlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesidir. Boşanma avukatı ise bu süreçte temsil ettiği veya danışmanlık sağladığı kişi/kişilerin haklarını ve menfaatini müdafaa eder. Telafisi güç kayıpların yaşanmaması adına hatalı veya ihmali işlemlerin önüne geçer.

Hukuk lisans eğitimi ve yasal stajını tamamlayan her avukat, kural gereği her türlü davada temsil görevinde bulunabilir. Ayrıca, hukuk düzenimizde, avukatlık mesleği bakımından yasal bir branşlaşma söz konusu değildir. Dolayısıyla, “boşanma avukatı”, “aile avukatı”, “ceza avukatı” gibi uzmanlık ve branş içeren tanımlamalar doğru değildir.

Aile ve boşanma hukukuna dair işlerde yetkinlik ve deneyim sahibi avukatlara genellikle “aile avukatı”, “boşanma avukatı” denir. Mesleki uzmanlık ve branş ifade eden bu tür deyimler doğru olmasa da halk arasında yaygın bir kullanım söz konusudur. Bu bakımdan, biz de “aile avukatı” ve “boşanma avukatı” deyimlerine yer vermekteyiz.

Yabancı Unsurlu Hukuki İşlerde Uluslararası Boşanma Avukatı

Aile hukukundan doğan iş ve davalarda yabancılık unsuru söz konusu olabilir. Örneğin boşanma davasında yabancı uyruklu bir taraf bulunabilir. Bu tür bir durumda, hukuki sürecin takibi ve yürütülmesi için yalnızca usul hukuku ve Türk Medeni Kanunu bakımından değil, uluslararası hukuk mevzuatı ve usulüne ilişkin de bilgi sahibi olmak gerekir.

 • Taraflardan birinin yabancı uyruklu olduğu evliliklerin, hangi ülkenin hukukuna tabi olacağı,
 • Uluslararası aile hukuku ve boşanma davalarında hangi ülkede ve nasıl dava açılacağı,
 • Milletlerarası boşanma davalarında görev – yetkili sahibi mahkeme hususu,
 • Müşterek çocuğun velayet hakkı, nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı gibi konularda hangi ülke hukukunun uygulanacağı gibi konular, ileri düzeyde hukuk tekniği ve bilgisi gerektirir.

Yabancı unsurlu evliliklerde söz konusu olan birçok mesele, uluslararası boşanma avukatı marifetiyle takip edilir. Bu tür durumlarda avukat yardımı almak şart olmamakla birlikte, Türkiye’de yürütülen bir boşanma süreci ile yabancılık unsuru ihtiva eden bir boşanma süreci arasında usul ve hukuk bakımından ciddi farklılık bulunduğu için, uluslararası boşanmalarda deneyim sahibi bir avukat yardımına başvurulması yararlı olacaktır.

Ahmet Alkan Hukuk Bürosu Antalya Aile Avukatı Hizmetleri

Aile hukukunu ilgilendiren hukuki işlerde hak, menfaat ve zaman kaybı yaşamamak için, esasa ve usule riayet etmek, hatalı veya ihmali işlemlerde bulunmamak gerekir. Bu bakımdan, aile hukukunda yetkinlik ve deneyim sahibi bir avukattan yardım almak, sağlıklı ve doğru olan yaklaşımdır. Bu alanda hizmet veren Ahmet Alkan Hukuk Bürosu aile ve boşanma hukuku avukatları:

 • Nişan tazminatları (maddi tazminat davası, manevi tazminat davası),
 • Nişanın sona ermesi halinde nişan hediyelerinin iadesi,
 • Evliliğin sona ermesi (ölüm, gaiplik, cinsiyet değişikliği),
 • Geçersiz evlilikler,
 • Evlenmenin yokluğu (evlenmenin butlanı),
 • Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası,
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası,
 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası,
 • Terk sebebiyle boşanma davası,
 • Anlaşmalı boşanma davası,
 • Çekişmeli boşanma davası,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü,
 • Boşanma dava dilekçesi,
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması,
 • Ayrılık davası,
 • Tedbir nafakası,
 • İştirak nafakası,
 • Yoksulluk nafakası,
 • Yardım nafakası,
 • Boşanmada tazminat (maddi tazminat davası, manevi tazminat davası),
 • Yerel mahkeme kararının istinaf ve temyiz kanun yolluna konu edilmesi,
 • Velayet hakkı,
 • Evlat edinme,
 • Soybağı davaları,
 • Aile konutuna ilişkin işler,
 • Ailenin korunması bakımından hukuki iş ve işlemler,
 • Mal rejimi ve tasfiyesi,
 • Bir üst başlıkta değinildiği üzere, yabancılık unsuru içeren aile ve boşanma hukukuna ilişkin iş ve davalar.

Konularında hukuki temsil & danışmanlık hizmeti vermektedir. Aile hukuku kapsamındaki hukuki işler, başta 4721 sayılı yürürlükteki Türk Medeni Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatın tamamına hakimiyet gerektirir. Bu nedenle, söz konusu hukuki işlerde hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına aile ve boşanma hukukunda deneyimli bir avukatın yardımına başvurulması yararlı olacaktır.

Antalya Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Kimdir, Ne İş Yapar?

Antalya Boşanma Avukatı İletişim Bilgileri

Aile ve boşanma hukukuna ilişkin hukuki işlerde müvekkilinin ve danışanının yararına hizmet eden Antalya boşanma avukatı, sürecin özen ve titizlikle takibini sağlar. Aile hukuku davalarında avukat yardımı almak şart olmamakla birlikte, telafisi güç ve hatta imkansız kayıplar yaşanmaması adına avukat yardımı almak son derece doğru ve sağlıklı bir yaklaşımdır.

Antalya Aile & Boşanma Avukatı İletişim Bilgileri
Telefon +90 242 242 1 242
WhatsApp +90 532 262 42 42
E – Posta info@ahmetalkan.av.tr
Adres Emek Mahallesi Yeşilırmak Caddesi Aksu Plaza 5/4 Kepez/ANTALYA

Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma avukatı tarafından talep edilecek ücretin, her dava dosyası için ayrıca ve özel olarak belirleneceğini ifade edelim. Zira, belirttiğimiz ücret, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre minimum, yani asgari tutardır.

Örneğin Antalya boşanma avukatı ücreti hakkında bilgi sahibi olmak için Antalya Barosu tarafından belirlenen “tavsiye” niteliğindeki tarife dikkate alınır.

Boşanma davası ücreti, her bir boşanma davası için ayrıca belirlenir. Boşanma davası için avukatlık ücreti belirlenirken, dava dosyası için hasredilmesi zaman ve emek esas alınır.

Antalya boşanma avukatı, müvekkili ile gerçekleştireceği danışma randevusunda, müvekkilinden edindiği bilgiler doğrultusunda boşanma davasının kapsamını ve nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiğini belirler. Bu kapsamda sunulacak delilleri, delillerin nasıl elde edileceğini, karşı tarafça ileri sürülecek iddialara ve istemlere karşı nasıl yanıt verileceğini ve olası sonuçları değerlendirerek, müvekkili ile paylaşır.

Boşanma davalarında uzman avukat ile müvekkil arasında gerçekleştirilecek danışma randevusu için genellikle ücret alınmaz. Zira, ilk danışma, davaya hazırlık bakımından mecburi olduğu için danışma ücreti de dava vekaleti kapsamında değerlendirilir. Avukatlık ücreti ise danışma görüşmesinde öğrenilen bilgiler dikkate alınarak, dosyaya harcanacak emek ve zamana göre belirlenir.

Antalya Boşanma Avukatı Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Antalya boşanma avukatı, avukatlık ücretini belirlerken çeşitli kriterleri göz önüne alır. İlk olarak, dosyaya sarf edeceği emeği ve zamanı dikkate alır. Boşanma davasının anlaşmalı ya da çekişmeli olması da avukatlık ücretine doğrudan etki eder. Kesin kural olmamakla birlikte, çekişmeli boşanma davası için talep edilecek tutarın, anlaşmalı boşanma davası için talep edilecek tutardan daha fazla olacağını belirtelim.

Türk hukuk sistemi, ücretsiz avukatlık yapılmasını yasaklamıştır. Bu nedenle, bir avukatın, mesleği gereği icra ettiği işler için asgari bir ücret alması şarttır. Bu asgari ücret ise Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’nca belirlenir ve Resmi Gazetede yayımlanır. Sonuç olarak, Antalya boşanma avukatının, avukatlık işleri karşılığında talep edebileceği asgari tutar, Resmi Gazetede yayımlanan tarifede öngörülen tutardır.

Antalya Boşanma Avukatı Ücretleri Ne Zaman Ödenir?

Antalya boşanma avukatı ücreti, vekaletnamenin verilmesiyle birlikte muaccel (vadesi gelmiş) olur. Dolayısıyla, avukatlık ücretinin ödenmesi gerekir. Fakat, avukatlık ücretini dava öncesinde ödemek şart olmayıp, avukat ve müvekkil herhangi bir tarih üzerinde anlaşabilir. Bu konu, tarafların serbest iradesine bırakılmış olup, avukat ve müvekkil arasında serbestçe kararlaştırılabilir.

Boşanma Davaları Masrafı Ne Kadardır?

Boşanma davası masrafları; karşı vekalet ücreti, masraflar, harçlar ve vergiler olmak üzere dört kalemden oluşur. İlk olarak dava harçlarını izah edelim. Boşanma davasının sabit, yani maktu harçları, her yıl yasa ile belirlenen sabit ücretlerdir. Boşanma, nafaka, tazminat ve velayet istemleri için geçerli olan harç tutarı, 2023 yılı için yaklaşık 1000 TL’dir.

Tanık sayısına göre değişmekle birlikte tanık ücreti; gönderilecek tebligat sayısına göre değişmekle birlikte tebligat gideri gibi masraflar da boşanma davası masraflarındandır. Ayrıca, bilirkişiye başvurulması halinde, bilirkişi ücreti de yargılama masraflarına dahildir. Ortalama bilirkişi ücreti ise 600 TL olup, somut dosyaya göre farklılık gösterebilir.

Harç ve masrafların toplamı “yargılama gideri” olarak ifade edilir. Yargılama gideri, yani harç ve masrafların toplamı ise dava neticesinde kaybeden tarafa yükletilir. Bir başka değişle, boşanma davasının kazanan taraf, yargılama giderlerinin tahsili amacıyla icra yoluna başvurabilir. İfade ettiğimiz gider kalemleri, bir boşanma davasının standart masraflarıdır.

Boşanma davasında ziynet eşyası alacağı gibi ek istemler söz konusuysa, bu tür ek talepler için ayrıca nispi harç ödenmesi gerekir. Nispi harç tutarı ise her bir dava değerine göre farklılık gösterir. Nispi harcın söz konusu olduğu davalarda dava değerinin %11,37’inin 1/4’ü, davanın açılmasıyla; kalan 3/4’lük tutar ise mahkeme kararıyla birlikte ödenir.

Boşanma Davalarında Harç ve Masraflar
Başvuru Harcı 1 Adet 179,90 TL
Vekalet Harcı 1 Adet 25,60 TL
Peşin Harç 1 Adet 179,90 TL
Gider Avansı 2 Adet 710,00 TL
Vekalet Pulu 1 Adet 40,30 TL
Harç Toplam Masraf Toplam Diğer Toplam Toplam Tutar
385,40 TL 710,00 TL 40,30 TL 1.135,70 TL

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının süresine etki eden birçok faktör bulunmakla birlikte, dava süresini etkileyen en önemli husus, davanın çekişmeli ya da anlaşmalı olmasıyla ilgilidir. Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarına kıyasla daha uzun sürer. Bu bakımdan, “Boşanma davaları ne kadar sürer?” sorusuna, bahse konu davanın türüne göre iki farklı yanıt vereceğiz.

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların her hususta anlaşmış olmaları ve mahkemece uygun bulunması kaydıyla ortalama 1 ay sürer. Ne var ki, çekişmeli davalarında çok daha uzun bir süreç söz konusudur. Çekişmeli boşanma davası süresi, yargılama sürecinde başvurulacak tanık sayısı, mahkemece talep edilen evrakın mahkemeye ulaşma süresi, çekişmeli konuların araştırılması gibi faktörlere göre farklılık gösterir.

Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu mu?

Boşanma davası, avukat yardımı olmaksızın takip edilebilir bir dava türüdür. Dolayısıyla, tarafların, boşanma davasında avukat tutmaları yasal bir zorunluluk değildir. Fakat, davanın avukat yardımı alınmadan yürütülmesi, özellikle usul ve esasa dair hatalı ve ihmali işlemler sebebiyle telafisi güç, hatta belirli durumlarda imkansız hak kayıplarına neden olabilir.

Uygulamada birçok örnek göstermektedir ki, görünüşte haklı olunan; ancak, yetkin bir avukattan yardım alınmadığı ve yeterli bilgiye sahip olunmadığı için esas ve usul bakımından hatalı ve ihmali işlemler sebebiyle haksız duruma düşülmektedir. Sonuç olarak, hem hukuken hem de sosyal bakımdan son derece önemli bir dava olan boşanma davasının, alanında uzman bir avukat marifetiyle yürütülmesi yararlı olacaktır.

Antalya’da En İyi Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Boşanma avukatının, kendisini “en iyi”, “en başarılı” gibi sıfatlarla tanımlaması doğru olmadığı gibi, mesleki etiğe de uygun değildir. Fakat, işini en iyi şekilde yapmaya gayret eden, mesleki ödevlerini eksiksiz yerine getiren, üstlendiği işi layıkıyla ifa etmek adına özen gösteren her avukatı, başarılı ve iyi bir boşanma avukatı olarak nitelendirebiliriz. Avukatın, mesleki açıdan iyi ve başarılı olduğunu anlamak içinse;

 • Müvekkili/danışanı ile empati kurabilmesi,
 • Özel hukuk karakterli bir hukuk disiplini olan aile ve boşanma hukukunda uzmanlık sahibi olması,
 • Müvekkilini/danışanını, özel hayatı, inancı, ideolojik görüşü, cinsel kimliği ve yönelimi, sosyal ve ekonomik statüsüne göre ayırt etmemesi,
 • Müvekkilinden edindiği bilgilerin “sır” niteliğini taşıdığının ve mahremiyetinin bilincinde olması,
 • Hukuken güçlü bir yol haritası ve strateji oluşturabilmesi,
 • Dürüst ve şeffaf iletişim kurabilmesi,
 • Tevdi edilen somut dosyanın en kısa sürede ve arzu edilen yönde sonuçlanması adına titiz, özenli, çok yönlü ve kapsamlı bir hizmet sunması, gibi kriterlere dikkat edilebilir.

Antalya’da en iyi boşanma avukatı, müvekkili ve danışanının hak ve menfaat dengesini gözeterek, yardımına konu edilen somut dosyanın kısa zamanda ve arzu edilen yönde sonuçlanması amacıyla hizmet verir. Boşanma avukatı Antalya il sınırları içerisinde aramanız halinde Baro Levhası yardımıyla boşanma avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Antalya Barosu’na bağlı hizmet veren avukatların tamamına ilişkin iletişim bilgileri, Antalya Baro Levhası ile öğrenilebilir. Bu sayede, ilgili levha yardımıyla Antalya boşanma avukatları iletişim bilgilerine ulaşmak mümkündür. Fakat, buradan hangi avukatın başarılı olduğunu anlamak güçtür. Bunun için en iyi yöntem, ilgili avukatla toplantı düzenlemek ve bizzat görüşerek avukat hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Antalya Aile Avukatı Hangi Mahkemelerde Hizmet Verir?

Antalya aile avukatı, Antalya aile mahkemeleri ve Antalya asliye hukuk mahkemelerinde görülen iş ve davalarda hukuki yardım sağlar. Bir diğer deyişle, Antalya aile ve boşanma avukatı, Antalya aile mahkemelerinin ve belirli durumlarda Antalya asliye hukuk mahkemelerinin inceleme alanına giren iş ve davalarda hizmet verir.

Antalya Aile ve Boşanma Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Ahmet Alkan Hukuk Bürosu, aile ve boşanma avukatı olarak, müvekkillerinin ve danışanlarının hukukunu ve menfaatini en doğru şekilde müdafaa etmek, somut dosyaya ilişkin hukuksal süreç boyunca özenli, titiz, çok yönlü ve kapsamlı bir çalışma yürütmek, sürecin getireceği hukuki ve psikolojik zorluklara ilişkin dürüst, şeffaf ve güvenilir bir şekilde temsil & danışmanlık sağlamak hizmetlerini icra eder.

Boşanma sürecinin hukuksal açıdan olduğu kadar bireysel ve psikolojik açıdan da son derece önemli olduğunun bilincinde olan Alkan Hukuk Bürosu boşanma avukatları, boşanma sürecinde sadece hukuki danışmanlık ve temsil değil; aynı zamanda, tecrübesi ve bilgi birikiminden yola çıkarak, sürecin getireceği psikolojik zorluklara dair de bilgi sunar.

Aile ve boşanma avukatı, müvekkilini ve danışanını, hukukun tanıdığı haklarına dair bilgilendirir; en doğru yol haritasını belirler. Süreç içinde yapılması ve yapılmaması gereken hususlara ilişkin tavsiye ve telkinlerde bulunur. Müvekkilinin seçeneklerini, karşılaşabileceği olumlu – olumsuz durumları, ihtimal dahilindeki riskleri ve karşılaşılabilecek sonuçları şeffaflıkla izah eder.

Aile hukukunun düzenleme alanına giren davaların usul hukuku bakımından gerektirdikleri ve hukuk sistematiği içindeki yeri ve önemi, bu davalarda avukat yardımını son derece önemli ve değerli kılar. Avukat yardımı almak şart olmamakla birlikte, hatalı veya ihmali işlemlerin önüne geçilmesi ve hak – menfaat kaybı yaşanmaması adına sağlıklı olan yaklaşım, uzmanlık sahibi bir aile ve boşanma avukatından yardım almaktır.

Switch The Language
Whatsapp 1