Sözleşme Hukuku

Antalya Sözleşme Avukatı

Antalya sözleşme avukatı, sözleşme hukukunun düzenleme alanına giren hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki temsil & danışmanlık hizmetlerini icra eder. Antalya sözleşme avukatı, sözleşmeler hukukuna ilişkin sahip olduğu hukuki bilgi, birikim ve deneyimi, müvekkillerinin ve danışanlarının istifadesine tahsis etmek suretiyle hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşanmasının önüne geçer.

Antalya sözleşmeler hukuku avukatı tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, ilgililerin hukuki bakımdan en doğru yol haritasında hareket etmeleri adına önemlidir. Düzenlenecek sözleşmeye ilişkin avukat yardımına başvurulduğu takdirde, sözleşme metninin hazırlanması ve temsil olunan tarafın hak ve menfaatinin hukuki yatırımlarla güvence altına alınması sağlanır.

İleri seviye hukuki bilgi ve deneyim isteyen sözleşmeler hukuku işlerinde muhtemel mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önüne geçilmesi, hakkın hukuki yol ve yöntemlerle aranabilmesi adına yetkin, deneyimli ve uzman bir sözleşmeler hukuku avukatından yardım almak, en doğru ve sağlıklı olan yaklaşım olacaktır. Aksi takdirde, telafisi güç hukuki kayıplar yaşanması kuvvetle muhtemeldir.

Sözleşme Avukatı Kimdir, Ne İş Yapar?

Sözleşme avukatı, gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılacak sözlü, yazılı ve resmi sözleşmelerin oluşturulması; oluşturulmuş bir sözleşmenin düzenlenmesi; sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü; hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti sunar. Sözleşmeler hukukunun kapsamlı ve hacimli bir disiplin olması sebebiyle sözleşme avukatı, hukukun diğer disiplinlerinde de deneyimli olmalıdır.

Sözleşme metninin hazırlanması, düzenlenmesi ile birlikte hizmet vermeye başlayan Antalya sözleşme avukatı, geçmişte imza altına alınmış veya avukat marifetiyle hazırlanmış sözleşme şartlarının uygulanmasının takibi ve uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümü süresince hizmet vermeye devam eder. Netice itibariyle, müvekkilinin ve danışanının hakkını ve menfaatini korur.

Yazılı bir anlaşmanın, hukuk düzeninin öngördüğü sınırlar dahilinde düzenlenmesi, sözleşme taraflarının haklarının teminat altına alınması ve imza altına alınan sözleşme koşullarına aykırı durumlara ilişkin hukuki sürecin takibi hizmetlerini yerine getiren sözleşmeler hukuku avukatı, hukuki danışmanlık ve dava takibi sürecinde şu hususlarda hukuki destek sağlar:

→ Kira sözleşmesi davaları,

→ İş sözleşmesi davaları,

→ Telif hakkı sözleşmesi davaları,

→ Mimarlık sözleşmesi davaları,

→ Finansal kiralama sözleşmesi davaları,

→ Ticari mal alış ve satış sözleşmesi davaları,

→ Sigorta sözleşmesi davaları,

→ Ortaklık sözleşmesi davaları,

→ Hizmet sözleşmesi davaları,

→ Gayrimenkul sözleşmesi davaları,

→ Kredi sözleşmesi davaları,

→ Lisans sözleşmesi davaları,

→ Hisse devir sözleşmesi davaları,

→ Gayrimenkul geliştirme ve yönetim sözleşmeleri,

→ Ortaklar arası sözleşmeler,

→ Kredi ve sigorta sözleşmeleri,

→ Affiliate ortağı sözleşmeleri,

→ İnşaat sözleşmeleri,

→ Proje finansman sözleşmeleri,

→ Film dağıtım sözleşmeleri,

→ İş sözleşmeleri,

→ Hisse devir sözleşmeleri,

→ ERP yazılım sözleşmeleri,

→ Yönetim danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri,

→ Alım satım sözleşmeleri,

→ Kira sözleşmeleri,

→ Bulut sözleşmeleri,

→ Joint ventures sözleşmeleri,

→ Merchandising sözleşmeleri,

→ Lisans sözleşmeleri,

→ Franchise sözleşmeleri,

→ Telif sözleşmeleri,

→ Tasarım sözleşmeleri,

→ Marka tescil başvuruları,

→ Acentelik sözleşmeleri.

→ Co – Production sözleşmeleri.

Yabancı Unsurlu Hukuki İşlerde Uluslararası Sözleşme Avukatı

Ulusal ve uluslararası işletme, marka, firma ve şirketlerin sayıca arttığı günümüz dünyasında, sözleşmeler hukukunda müktesebat sahibi uzman avukatların önemi yadsınamaz. Bilumum hukuki, sosyal ve iş ilişkilerinde oldukça önemli rol oynayan sözleşmelerin düzenlenmesi, sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü ve dava takibi, sözleşmeler hukuku avukatı marifetiyle icra edilir.

Antalya sözleşme avukatı olarak, Ahmet Alkan Hukuk Bürosu yalnızca Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarına yönelik değil, uluslararası hukuk düzenine ve mevzuatına olan hakimiyeti sayesinde yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu kişilere yönelik hukuki danışmanlık & temsil hizmetleri verir.

Ulusal ve uluslararası gerçek ve tüzel kişiliklere hukuki destek sunan Antalya sözleşme avukatı, sözleşme sebebiyle gelecekte yaşanması olası uyuşmazlıkları öngörerek, tarafların hak, menfaat ve alacakları bakımdan en ideal sözleşme düzenlemesine sahip olmasına yardımcı olur. Hak – menfaat dengesini gözetmek kaydıyla etkili bir hukuki yardım sunar.

Alkan Hukuk Bürosuna bağlı çalışan sözleşmeler hukuku avukatları, niteliği veya tarafları bakımından yabancılık unsuru ihtiva eden yahut uluslararası niteliği haiz sözleşmelere ilişkin deneyim, uzmanlık ve yetkinlik sahibidir. Bu çerçevede, uluslararası düzenlemeleri, konjonktürü, finansal gelişmeleri ve mevzuatı yakından takip eder.

Sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların hukuk düzeni içerisinde çözümü adına aktif ve dinamik bir biçimde hizmet gösteren sözleşmeler hukuku avukatı, uluslararası konjonktürü ve mevzuatı yakından takip etmek suretiyle efektif ve sürdürülebilir sonuçlarla hukuki yardım sunar. Ulusal ve uluslararası hukuki işlerde hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşanmaması adına en doğru hukuki yardımı sağlar.

Ahmet Alkan Hukuk Bürosu Antalya Sözleşme Avukatı Hizmetleri

Antalya sözleşme avukatı, amaca yönelik olarak, mevzuata ve hukuk düzenlemelerine uygun, takibi ve uygulanması kolay, uyuşmazlık çözümü bakımından daha az emek gerektiren ve netlik içeren sözleşme metinlerinin oluşturulmasını hedefler. Antalya sözleşme avukatı olarak, sözleşmeler hukukunun inceleme alanına giren bilumum hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki temsil & danışmanlık hizmeti veren Alkan Hukuk Bürosu avukatları;

√ Mimarlık sözleşmesi davaları,

√ Telif hakkı sözleşmesi davaları,

√ Ortaklık sözleşmesi davaları,

√ Danışmanlık sözleşmesi davaları,

√ Hizmet sözleşmesi davaları,

√ Taşınmaz sözleşmesi davaları,

√ Finansal kiralama sözleşmesi davaları,

√ Alım satım sözleşmesi davaları,

√ Kira sözleşmesi davaları,

√ Sigorta sözleşmesi davaları,

√ Lisans sözleşmesi davaları,

√ Hisse devir sözleşmesi davaları,

√ Kredi sözleşmesi davaları,

√ İş sözleşmesi davaları,

√ Ortaklar arası sözleşme davaları,

√ Alım satım sözleşmesi davaları,

√ Proje finansman sözleşmeleri,

√ Taşınmaz geliştirme sözleşmeleri,

√ İnşaat sözleşmeleri,

√ Mimarlık sözleşmeleri,

√ Bayilik sözleşmeleri,

√ Yönetim danışmanlık & hizmet sözleşmeleri,

√ Taşınmaz yönetim sözleşmeleri,

√ Kira sözleşmeleri,

√ Danışmanlık sözleşmeleri,

√ Acentelik sözleşmeleri,

√ Hisse devir sözleşmeleri,

√ Ortaklar arası sözleşmeleri,

√ Telif hakları sözleşmeleri,

√ Alım satım sözleşmeleri,

√  İş sözleşmeleri,

√ Hizmet sözleşmeleri,

√ Lisans sözleşmeleri,

√ Sigorta sözleşmeleri,

√ Joint ventures sözleşmeleri,

√ Fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin sözleşme ve beyannameler,

√ Yazılım telif haklarının devrine dair sözleşmeler,

√ Kredi sözleşmeleri,

√ ERP yazılım sözleşmeleri,

√ Yazılım lisans, çözüm ortaklığı ve bakım & destek sözleşmeleri,

√ Affiliate ortaklığı sözleşmeleri,

√ Yazılım geliştirilmesi ile ilgili iş birliği sözleşmeleri,

√ Yazarlar, sanatçılar, senaristler, yönetmenler ve tercümanlarla imzalanacak yayın ve yayım sözleşmeleri,

√ Yayım ve yazılı basın sözleşmeleri,

√ Yazılım danışmanlık ve eğitim hizmeti sözleşmeleri,

√ İcracı sanatçıların mali ve manevi hakları ile ilgili telif sözleşmeleri,

√ Film dağıtım sözleşmeleri,

√ Bulut sözleşmeleri

√ Temsilci & menajer sözleşmeleri,

√ Telif sözleşmeleri,

√ Ortak yapım sözleşmeleri,

√ Tasarım sözleşmeleri

√ Merchandising sözleşmeleri,

√ Marka tescil başvuruları,

√ TPE nezdindeki bilumum hukuki iş, işlem ve marka lisans sözleşmeleri,

İş ve davalarında hukuki danışmanlık & temsil hizmeti icra eder.

Antalya sözleşme avukatı, sözleşme hukukunun düzenleme alanına giren hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki temsil danışmanlık hizmetlerini icra eder

Antalya Sözleşme Avukatı İletişim Bilgileri

Antalya sözleşme avukatı, sözleşmeler hukukuna ilişkin sahip olduğu bilgi ve birikimi kullanarak, müvekkilinin ve danışanının hak – menfaat dengesin gözetmek, zaman ve maddi kayıp yaşamasını önlemek üzere hizmet verir. Gelecekte muhtemel bir kayıp yaşanmaması adına başarılı bir sözleşme avukatının yardımına başvurmak, en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

Antalya Sözleşme Avukatı İletişim Bilgileri
Telefon +90 242 242 1 242
WhatsApp +90 532 262 42 42
E – Posta info@ahmetalkan.av.tr
Adres Emek Mahallesi Yeşilırmak Caddesi Aksu Plaza 5/4 Kepez/ANTALYA

Sözleşme Avukatı Ücretleri

Sözleşme avukatı ücretleri, avukat ve avukat yardımına başvuran kişi arasında serbestçe belirlenir. Fakat, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen ve Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, ücret belirleme serbestisine sınır teşkil eder. Bir diğer ifadeyle, avukatlık ücreti, bahse konu tarifede öngörülen ücretten az olmamak kaydıyla, avukat ve müvekkil/danışan arasında serbestçe kararlaştırılır.

Antalya Sözleşme Avukatı Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Antalya sözleşme avukatı ücretleri belirlenirken, yukarıda ifade ettiğimiz üzere öncelikle asgari ücret tarifesi esas alınır. Avukatlık ücreti, bu tarifede belirtilen ücretten az olmamak kaydıyla, somut işin avukata getireceği iş yükü başta olmak üzere çeşitli kriterler değerlendirilerek belirlenir. Ücrete etki eden bir diğer faktörse avukatın başarısı ve uzmanlığıdır.

Antalya Sözleşme Avukatı Ücretleri Ne Zaman Ödenir?

Antalya sözleşme avukatı ücretinin ne zaman ödeneceği, sözleşme avukatından yardım almak isteyen kişilerce merak konusudur. Avukat ve müvekkil/danışan arasında kararlaştırılan avukatlık ücretinin ne zaman ödeneceği de yine avukat ve müvekkil/danışan arasında serbestçe belirlenebilir. Özetle, avukatlık ücretinin ne zaman ödeneceği, kanunda aksi belirtilmedikçe avukat tasarrufundadır.

Sözleşmelerden Doğan Davalar Ne Kadar Sürer?

Sözleşmeler hukukunun düzenleme alanına giren çok sayıda, çeşitte ve tipte sözleşme mevcuttur. Bu bakımdan, sözleşmelerden doğan davaların ne kadar süreceği, davaya konu uyuşmazlığın dayandığı sözleşme türüne bağlıdır. Dolayısıyla, somut dosya özelinde inceleme yapılmaksızın dava süresine ilişkin bilgi vermek isabetli olmayacaktır.

Sözleşme Avukatı Tutmak Zorunlu mu?

Sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümünde, sözleşmeler hukukunda uzman bir avukattan yardım almadan da pekala dava açılabilir; açılan davanın takibi sağlanabilir. Fakat, hukuk tekniği ve bilgisi gerektiren bu tür davalarda hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşanmaması adına yetkin bir avukattan yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Antalya’da En İyi Sözleşme Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatlık mesleğinde yasal bir branşlaşma mevcut olmadığı gibi, mesleki başarı bakımından avukatların “en iyi” şeklinde derecelendirildiği bir sınav, mülakat ve sair de söz konusu değildir. Dolayısıyla, Antalya’da en iyi sözleşme avukatı gibi bir ifadede bulunmak mümkün değildir. Fakat, müvekkilinin/danışanının hakkını ve menfaatini en iyi şekilde müdafaa eden avukatın, başarılı ve iyi bir sözleşme avukatı olduğunu ifade etmek mümkündür.

Antalya Sözleşme Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Alkan Hukuk Bürosu, müvekkilleri ve danışanları için her türlü ve tip sözleşmenin hazırlanması, düzenlenmesi, incelenmesi, risk analizi, taraflar arası müzakere sürecinin yürütülmesi, güvence altına alınması, yürürlüğe konulması, uygulanmasının takibi, sözleşme şartlarının değiştirilmesi, yenilenmesi, sözleşme süresinin uzatılması, sözleşmenin feshi ve sözleşmeye bağlı uyuşmazlıkların çözümü gibi oldukça kapsamlı ve geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sunar.

Hukuk bürosu altında hizmet veren avukatlarıyla Antalya sözleşme avukatı gereksinimine yanıt veren ALKAN Hukuk Bürosu, sözleşmelerde amaca ve tarafların durumuna uygun olarak, gelecekte herhangi bir uyuşmazlık yaşanmaması ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin teminat altına alınması adına en ideal düzenlemelerde bulunur.

Sözleşmelerin, deneyimli ve uzman bir avukat marifetiyle hazırlanması, sözleşme taraflarının hak ve menfaat kaybı yaşamaması adına önemlidir. Dolayısıyla, sözleşmeler hukukuna ilişkin bir iş sebebiyle sözleşme avukatı seçimi yapılırken, gelecekte herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması adına özenli davranılması, oldukça önemlidir. Başarılı bir sözleşme avukatında bulunması gereken başlıca özellikler şunlardır:

→ Hukuki donanım ve müktesebat bakımından yeterlilik,

→ Emsal iş ve davalarla deneyim kazanmış olmak,

→ Müvekkili veya danışanının, sözleşmeler hukukundan doğan her türlü işinin çözümü hususunda etkili ve ideal adımlar atabilecek kabiliyette olmak,

→ Empati yeteneğini ve iletişim becerisini haiz olmak,

→ Ulusal ve uluslararası hukuki ve finansal konjonktüre hakimiyet,

→ Hukuken güçlü stratejileri belirleyebilmek,

→ Görev ve sorumluluklarının bilincinde olmak,

→ Mevcut sözleşmeye uygun olarak, en ideal yol haritasını ve etkili çözüm yollarını geliştirebilmek.

Sözleşme Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Sözleşmeler, genellikle sözleşmeye konu işin niteliğine göre isimlendirilir. Sözleşme düzenlenmeden önce, sözleşme tarafları arasındaki ilişkinin niteliği doğru bir biçimde tespit edilmeli; sözleşme ile imza altına alınacak koşullar taraflar arasında müzakere edilmeli ve gelecekte yaşanması muhtemel uyuşmazlıkların yaşanmaması adına tüm detaylar etüt edilmelidir.

Sözleşme düzenlenmesine ilişkin izah ettiğimiz süreçte, hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına önleyici hukuk hizmeti adı verilen hukuki danışmanlıktan yararlanılması isabetli olacaktır. Bu bakımdan, tarafların, sözleşme öncesi ve sözleşme düzenlenmesi esnasında ve müzakere aşamasında sözleşmeler hukukunda deneyimli bir avukattan destek alması, oldukça yararlı olacaktır.

Sözleşmeler hukukunda uzman bir avukata gereksinim duyan kişiler yalnızca sözleşmeler hukukunda değil, hukukun diğer alt dallarında da uzman ve deneyim sahibi bir avukattan yardım almalıdır. Avukat Ahmet ALKAN ve ALKAN Hukuk Bürosu avukatları, Antalya sözleşme avukatı ihtiyacına yanıt veren, alanında deneyim ve yetkinlik sahibi avukatlardır.

Switch The Language
Whatsapp 1