İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Antalya İş Hukuku Avukatı olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında uzman olduğumuz bazı konu ve davalar;

 • Antalya iş hukuku avukatı olarak kıdem, ihbar ve işe iade davaları açılması ve takibi,
 • Antalya mobbing avukatı olarak mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi,
 • Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması,
 • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh ve dava yolu ile çözümü,
 • İş akdinin devamı süresinde tutanak, savunma istemi, ihtar ve fesih bildirimi hazırlanması,
 • Hizmet tespiti ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin tespit davaları,
 • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması,
 • İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması,
 • Antalya iş hukuku avukatı olarak güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması,
 • Antalya İş kazası avukatı olarak çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi,
 • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri.