Kasten Yaralama Suçu

Hukukumuz kasten yaralama suçunun yaptırımlarını TCK’da Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında madde 86 vd.’da düzenlemiştir.

Kasten Yaralama Suçu Nedir ?

TCK Madde 86’da (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.” Hükmünde kasten yaralamanın basit haline yer verilmiştir.

Kasten Yaralama Suçu Nasıl Oluşur?

Kasten yaralama suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Bu hareketler TCK m.86’da belirtilmiştir.Bunlar:

1) Başkasının vücuduna acı vermek,beden bütünlüğünü önemsiz olmayan biçimde bozmaya yönelik, fiziksel açıdan acıya yol açan her türlü hareket olarak kabul edilmektedir.Örneğin; kafa veya tekme atmak, tokat atmak vb.

2) Başkasının sağlığının bozulmasına neden olmak, süresi ne olursa olsun patolojik durum ortaya çıkarmak veya böyle bir patolojik durum önceden varsa bunu arttırmak olarak kabul edilmektedir.Örneğin;uyku bozukluğuna, bayılmaya,çarpıntıya yol açmak vb.

3) Başkasının algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak, korku, uyku bozukluğu gibi kişinin dış dünyada olup bitenleri gözlemleyebilme yetisinde ortaya çıkan her türlü olumsuz değişikliği ifade etmektedir. Örneğin;Şok geçirme, bayılma vb.

Kasten yaralama suçunda genel kast yeterli olmaktadır. Bu suçta faildeki kastın, başkasının vücuduna acı verme veya sağlığın yada algılama yeteneğinin bozulmasına yönelik olması aranmaktadır. Bu suçun oluşabilmesi için hareket neticenin gerçekleşeceği bilinerek yapıldığından şaka veya alay saikiyle işlenen fiiller de bu suçu oluşturabilmektedir.

Kasten Yaralama Suçunda Dava Süreci Nasıl İşliyor?

Öncelikle bu sürecin avukatla takip edilmesinin daha sağlıklı olacağını belirtiyoruz. Kasten yaramla suçu kural olarak re’sen kovuşturulur. Ancak TCK m.86/f.2’de yer alan hafifletici sebebin bulunduğu hallerde şikayete bağlıdır. Buna ek olarak eğer cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren nitelikli haller varsa şikayete bakılmadan re’sen kovuşturma yapılmaktadır. Kasten yaralama suçu için TCK m.86/f1,2 kapsamında kalanlar uzlaşma kapsamında olup uzlaştırmacı yardımıyla da sonuca ulaşılabilmektedir.

Kasten Yaralama Suçunda Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Haller Nelerdir?

1)Suçun İhmali Hareketle İşlenmesi(TCK m.88):

Bu durum TCK m.88’de “Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur.” Şeklinde açıklanmıştır.Buna göre failin ihmal suretiyle yaralama suçundan cezalandırılabilmesi için neticeyi engelleme imkanının olması gerekir. Fail, yaralama neticesinin meydan gelmesini engelleyebilecek imkana sahip olduğu halde yaralamaya neden olan ihmali davranışı gerçekleştirirse cezalandırılacaktır.

2)Basit Tıbbi Müdahale(TCK m.86/f.2):

Söz konusu yaralama fiilinin “kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması” durumunda hem ceza indirilmekte hem de suçun takibi şikayete bağlı olmaktadır.

Bu haller kasten yaralama suçunda daha az cezayı gerektiren haller olarak düzenlenmiştir.

Avukat Ahmet ALKAN

Alkan Hukuk Bürosu
Avukat | Hukuk Bürosu | Danışman

UYARI : Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Ahmet ALKAN’a aittir. Tüm makaleler ve içerikler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı ve zaman damgalıdır. Sitemizdeki tüm içeriklerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.