Hırsızlık Suçu 2

Önceki yazımızda hırsızlık suçunun basit haline değinmiştik. Bu yazımızda Hırsızlık suçunun nitelikli hali olarak TCK m.142/2-h’de düzenlenen halini anlatacağız.

TCK Madde 142/2-h’de “Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında, İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.Hükmünde hırsızlık suçunun nitelikli haline yer verilmiştir.Bu maddede iki durum belirtilmiştir:

1) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında: Buna göre suçun konusu oluşturan eşya öncelikle herkesin girebileceği bir yerde bulunmalıdır. Örneğin: Market, AVM,Dükkanlar, vb. Buna ek olarak söz konusu eşya kilitlenmek suretiyle muhafaza altında olmalıdır. Örnek verecek olursak, bir marketin kasasında bulunan paranın çalınması.

2) Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında: Bu durumda ise eşyanın bulunduğu binanın mutlaka konut olması gerekmemektedir. Ancak inşaatı tamamlanmamış binalar (örneğin kapı-penceresi takılmamış olan, duvarları tamamlanmayan) bu fıkra kapsamında değildir.Eklenti ise binaya tahsis edilen ve onu tamamlayan yerler olup eklentilerin başkasının hakimiyetinde bulunduğunu gösteren çit, tel örgü vb. yollarla ayrılmış yerler olduğunun anlaşılması ve doğrudan veya dolaylı olarak binaya bağlı olması yeterli olmaktadır. Dolayısıyla garaj, depo, bahçe, balkon gibi yerler eklenti olarak kabul edilmektedir. Burada önemli olan bir diğer husus ise söz konusu eşyanın kilitlenme suretiyle muhafaza altına alınmış olmasına gerek olmamasıdır. Yani örnek verecek olursak, bina içindeki merdiven boşluğunda bulunan bisiklet, ayakkabı vb. eşyaların çalınması.

Konuya İlişkin Yargıtay Kararları

- YARGITAY 13. Ceza Dairesi Esas: 2018 / 12857 “… somut olayda hırsızlığın cami avlusundan yapıldığının anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK'nın 142/2-h maddesine uyduğu gözetilmeyerek, aynı Kanun'un 142/1-a maddesi ile hüküm kurulması,…”

- YARGITAY 2. Ceza Dairesi Esas: 2018 / 285 “…suça sürüklenen çocuğun müştekiye ait suça konu 2 adet hurdanın nereden çalındığı, müştekinin evinin eklentisi içerisinde olup olmadığı hususu araştırılarak, gerekirse mahallinde tespit ve keşif yapılarak sonucuna göre suç vasfının nitelendirilmesi gerektiği, akülerin yoldan alındığının tespiti halinde konut dokunulmazlığını bozma suçunun oluşmayacağının gözetilmemesi, ayrıca mağdur ...’in ifadesinde,hurdaya ayırdığı akülerini hurdacılar alsın diyerek evinin önündeki yola çıkarıp bıraktığını söylediği, suça sürüklenen çocuk ise savunmasında yol kenarında duran aküleri aldığını söylemesi karşısında mağdurun akülerin zilyetliğinden vazgeçip vazgeçmediği hususu araştırılarak sonucuna göre suça sürüklenen çocuğun hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi,…”09/0/2021

Avukat Ahmet ALKAN | Alkan Hukuk Bürosu
Avukat | Hukuk Bürosu | Danışman

UYARI : Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Ahmet ALKAN’a aittir. Tüm makaleler ve içerikler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı ve zaman damgalıdır. Sitemizdeki tüm içeriklerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.