Vekalet Bilgileri

Avukat Ahmet Alkan

T.C. Kimlik No: 10378699058

Antalya Barosu Sicil No : 4648

Adres : Emek Mahallesi Yeşilırmak Caddesi Aksu Plaza 5/4 Kepez/ANTALYA

Önemli Hususlar:

Özelkişiler noterde vekâletname düzenlerken nüfus cüzdanlarını ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.

Boşanma ve Tanıma Tenfiz Davaları için çıkartılacak vekâletnamelerde iki adet vesikalık fotoğraf ayrıca nüfüs cüzdanında evli ibaresi yoksa evlilik cüzdanı da gerekmektedir. Boşanma ve Tanıma Tenfiz vekâletnamelerinde notere bu vekâletin boşanma veya tanıma tenfiz vekâleti olduğu söylenmelidir.

Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

Yurtdışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekâletname düzenleyebilirler. Konsolosluğun bulunmaması veya o ülke vatandaşı olunması halinde ise vekâletnameyi düzenleyen ülke noterleri marifetiyle düzenlenecek vekâletnamenin düzenleyen ülke yetkili makamlarınca ve T.C.Konsolosluklarınca onaylanması gerekmektedir.

Şirketleradına düzenlenecek vekâletnameyi çıkartırken imza sirkülerini ve yetki belgesini yanınızda bulundurunuz. Ayrıca şirketiniz adına çıkartılacak vekâletnamelerde şirket adına temsilen şahsınız adına asaleten ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletname ile hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet vermiş olursunuz. Gerektiğinde tekrar vekâletname çıkartarak zaman harcamamış olursunuz.

Switch The Language

Avukatlık hizmeti sunarken tüm müvekkillerimize aynı özen ve titizliği gösteriririz. Davanın veya işin maddi değeri farketmeksizin her müvekkilimizin işi bizim için eşit ve aynı derecede önemlidir. Dolayısıyla avukatlık hizmeti anlayışımızda güven, kalite ve özen esastır.

ADRES

Emek Mahallesi Yeşilırmak Caddesi Aksu Plaza 5/4 Kepez/ANTALYA

TELEFON

+90 242 242 1 242
+90 532 262 42 42

FAKS

+90 850 393 89 72

E-MAIL

info@ahmetalkan.av.tr

Whatsapp 1