MİRAS HUKUKU

Antalya Miras Hukuku Avukatı olarak Miras Hukuku alanında uzman olduğumuz bazı konu ve davalar;

 • Antalya Miras Avukatı olarak Vasiyetname düzenlenmesi, mirasçı atama sözleşmesi düzenlenmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi,
 • Mirasın reddi ,veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi
 • Tasarrufların iptali veya muris muvazası (miras bırakanın veya mirasçıların mal kaçırması) ilişkin dava
 • İzale-i şüyuu veya (Ortaklığın giderilmesi) Ecri misil davaları
 • Miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davası,
 • Veraset Davası ( veraset ilamı almak, veraset belgesinin iptali),
 • Terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları,
 • Terekenin taksimi davası,
 • Miras sözleşmesinden doğan davalar,
 • Tenkis davası,
 • Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davası,
 • Miras sebebiyle istihkak davası,
 • Vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davası,
 • Mirasın reddine dair davalar.