YABANCILAR HUKUKU

Antalya Yabancılar Hukuku Avukatı olarak Yabancılar Hukuku alanında uzman olduğumuz bazı konu ve davalar;

  • 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun kapsamında açılacak davalarda vekillik,
  • Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri ve takibi,
  • Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemleri ve takibi,
  • Yabancıların Türkiye’de oturma izni başvuru işlemleri, uzatılması ve takibi,
  • Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımına ilişkin işlemlerin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına dair işlemlerin takibi,
  • Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım,
  • Yabancıların Türkiye’de mal edinmesine ilişkin hukuki destek,
  • Yabancılar şube işleri, deport işleri, yabancıların yer aldığı ceza davaları için, taraflardan en az biri yabancı olan evlilik sözleşmesi, boşanma davası, velayet işlemleri için Antalya yabancılar hukuku avukatı olarak Türkçe ve İngilizce hukuki danışmanlık sağlamak ve dava takibi,