TİCARET VE İCRA HUKUKU

Antalya Ticaret ve İcra Avukatı olarak Ticaret ve İcra Hukuku alanında uzman olduğumuz bazı konu ve davalar;

 • Antalya İcra avukatı olarak her türlü alacağın tahsili ve icra takiplerinde doğan dava takipleri,
 • Antalya İcra avukatı olarak şirketlerin cari hesap, fatura vb. alacaklarının takibi,
 • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi,
 • İflas, iflas ertelemesi ve konkordato gibi işlemeleri takibi ve borç yapılandırma çalışmaları,
 • Kambiyo senetlerine (Çek, Senet, Bono vb.) dayalı alacakların takibi,
 • Hacizli menkul ve gayrimenkul satışları ile rehnin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takipleri,
 • Antalya Ticaret Avukatı olarak şirketlerin birleşme ve devir alma işlemleri,
 • Antalya Ticaret Avukatı olarak şirketlere hukuki danışmanlık,
 • Özelleştirme ve kamu-özel sektör ortaklıkları,
 • Rekabet hukukundan doğan yaptırımlar,
 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve denetlenmesi,
 • Şirket kuruluşu ve ana sözleşmelerin hazırlanması, ana sözleşmenin tadili,
 • Genel kurul kararlarının iptali,